Vision och värdegrund

Vår vision är att utifrån kundens behov ska varje dag vara tryggt att åldras med värdighet hos Loki AB. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla medarbetare i företaget har ett gemensamt ansvar för att vi når visionen.

Vår verksamhet kännetecknas av att allt vi gör utgår vi från vår värdegrund ” att bemöta kunden som vi själva vill bli bemötta”. Detta innebär för oss att se Dig som kund som en unik person med rätt till ett värdigt liv och välbefinnande. För oss är det självklart att arbeta utifrån kvalitetskrav som självbestämmande, delaktighet, trygghet, kontinuitet, gott bemötande och kunskap.