Varför välja oss?

För oss är det viktigt att Du känner Dig respekterad, nöjd och trygg i Din vardag. Vi satsar därför på både erfaren och välutbildad personal som har förståelse för Dina behov och önskemål, och kan hjälpa Dig på rätt sätt. Det är självklart för oss att erbjuda ett flertal språk, särskilt arabiska, persiska, kurdiska och somaliska, så Du i alla sammanhang känner Dig trygg och förstådd.

Vi erbjuder Dig även en egen kontaktman, som du själv väljer. Kontaktmannen ger Dig allt det stöd och hjälp Du behöver utifrån dina beviljade insatser. Önskar Du byta kontaktman ärdet bara att meddela oss. Om Din kontaktman inte är i tjänst meddelar vi alltid dig vem som kommer istället. Detta gäller även vid förseningar.

Tillsammans med Dig går vi igenom Dina beviljade insatser och skriver alltid en genomförandeplan, som godkänns först när Du skriver under den.

Vi blir aldrig nöjda innan Du som kund blir det. Vi vet att vi ständigt måste arbeta med förbättringar med verksamhetens kvalitet. Ledningens engagemang, allas delaktig och helhetssyn utgör nödvändiga förutsättningar för att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt. I vårt förbättringsarbete tar vi på största allvar om Du eventuellt inte är nöjd med något. Du får alltid svar på hur vi har åtgärdat Dina synpunkter eller klagomål.