Välkommen till Loki AB!

Vi erbjuder Dig äldreomsorg i form av hemtjänst och hushållsnära tjänster. Du ska kunna lita på att våra tjänster alltid är av hög kvalitet och på Ditt eget språk, särskilt arabiska, somaliska, persiska och kurdiska. Vi erbjuder Dig möjligheten att bestämma hur, när och av vem Dina beviljade insatser ska utföras. Du bestämmer även om manlig eller kvinnlig personal ska hjälpa dig med din personliga omvårdnad.

Vi vill med ett stort engagemang och välutbildad personal skapa trygghet och ett gott liv för Dig!